sábado, 21 de octubre de 2023

GUERRA

Quan l'orgull s'imposa a la raó. 
On la religió és un impediment per entendre'ns
Quan impera la ira i l'enuig es manifesta més enllà de la reserca dels drets humans
Es temps de GUERRA.
Qui va inventar les fronteres?
Qui ens posa en mans de deseprensius que rebutgen la comunió entre persones
Més enllà del seu color de les seves creences i de la seva falta de lletres?
Quan un innocent more sempre hi haurà qui el vengi.
I la roda no farà més que engrandir-se.
En mans de qui em deixa't les nostres vides?
Amb la dels homes les hem deixades.
L'home és l'únic animal capaç de autodestruir-se per cobdícia de més terres 
Com els gossos que porten un xip per si es perden.
Van pel món fent enemics en ves de arribar a compendres. 
I culpem a Déu
Culpem a Déu per les nostres decisions.
O encara pitjor el posem com a escusa per iniciar guerres. 
Quan ell busca la germanor entre tots els habitants de la terra.
No estem destinitats ni creats per odiarnos.
Estem creats per estimar-nos .
I què fem?
Agafar cualsevol motiu per matar-nos entre nosaltres 
Meditem.
Qui és el veritable culpable?
Déu que en va crear per amor
O la tossuderia del home per agafar lo que no és seu?
La guerra no busca del amor
Busca matar, destruir, assolar.
Mentre siguem guiats per les emocions i la niciesa 
I no busquem l'enteniment
Cedint per un bé comú.
Sempre s'ha alçaran la fúria i la guerra.
Hi els inocents seguiran clamant justícia
I sempre hi hauran matances.
Tot per ignorancia i impulsivitat.
Cuando el orgullo se impone a la razón. 

Donde la religión es un impedimento para entendernos

Cuando impera la ira y el enfado se manifiesta más allá de la búsqueda de los derechos humanos,

Es tiempo de GUERRA.

¿Quién inventó las fronteras?

Quien nos pone en manos de deseprensivos que rechazan la comunión entre personas.

¿Más allá de su color de sus creencias y de su falta de letras?

Cuando un inocente muere siempre habrá quien lo vengue.

Y la rueda no hará más que agrandarse.

¿En manos de quién dejasteis nuestras vidas?

En la de los hombres las hemos dejado.

El hombre es el único animal capaz de autodestruirse por codicia de más tierras.

Cómo los perros que llevan un chip por si se pierden;

Van por el mundo haciendo enemigos, en vez, de llegar a comprenderse.

Y culpamos a Dios;

Culpamos a Dios por nuestras decisiones.

O aún peor lo ponemos como escusa para iniciar guerras. 

Cuando él busca la hermandad entre todos los habitantes de la tierra.

No estamos destinados ni creados para odiarnos.

Estamos creados para estimarnos.
Y qué hacemos?

Coger cualquiera motivo para matarnos entre nosotros .

Meditemos.

¿Quién es el verdadero culpable?

¿Dios que creó por amor?

¿O la tozudez del hombre para coger lo que no es suyo?

La guerra no busca del amor

Busca matar, destruir, asolar.

Mientras seamos guiados por las emociones y la necedad,

Y no buscamos el entendimiento,

Cediendo por un bien común.

Siempre se ha alzado la furia y la guerra.

Los inocentes seguirán clamando justicia

Y siempre habrán matanzas.

Todo por ignorancia e impulsividad.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

UN HOME JUST. SE'N ANAT.

Que s'aturin els rellotges I el temps amb ells. S'ha fet un silenci Palpable i esfereïdor. Deixeu que quedin mudes les campanes Deix...